OPŁATY  NA  ROK  2024 
zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu PSW  w dniu 11-01-2024 roku
JEDNODNIOWE:

 1. Dniówka  30 zł

 2. Zawody dniówka 30 zł 

 3. Zawody nocka  60 zł 

 Opłatę należy wykupić przed wędkowaniem w wyznaczonym miejscu:

 a) u gospodarza wód,

 b) w miejscach przez niego .

  Opłaty dla członków Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „PERKOZ”

1. Opłata członkowska pełna  460 zł./zaliczony czyn w wysokości 100,00/  360,-

2. Uczący się członkowie stowarzyszenia w wieku od 16 do 24 lat oraz emeryci będący członkami stowarzyszenia, którzy ukończyli 65 rok życia wnoszą opłatę w wysokości   340 zł. /zal. czyn/ 240,-

3. Młodzież w wieku  do 15  lat będąca kandydatami stowarzyszenia jest zwolniona z opłaty - wędkuje na jedną wędkę.

4. Kobiety członkinie stowarzyszenia są zwolnione z opłaty za wędkowanie. /jeżeli nie ma zaliczonego czynu/  opłata 100,-

5. Opłata dla nowych członków wynosi 660 zł. - pełna i 540 zł. dla emeryta i uczących się, młodzież w wieku do 15 lat zwolniona z opłaty.

6. Emeryci po ukończeniu 75 roku zwolnieni z czynów.

7. Nowi członkowie stowarzyszenia lub osoby które w roku poprzednim nie opłaciły składki członkowskiej muszą wnieść dodatkowo opłatę wpisową w kwocie 200 zł  plus  opłatę członkowską.

8. Czyn o którym mowa w punkcie 1,  za rok 2024 będzie wynosił 200,00. Taka kwota zostanie doliczona do składki pełnej 460,00 za rok 2025, w przypadku nie odpracowania 5 godz. czynu.

 Dotyczy to również młodzieży, emerytów i kobiet.

 

 Ponieckie Stowarzyszenie Wędkarskie „PERKOZ” w Poniecu