Poniżej wyciąg z Regulaminu Łowiska Dzięczyna .

Art. 4

Godziny wędkowania w różnych okresach:

1. Od marca do końca kwietnia od 6 do 20

2. Od maja do końca sierpnia od 4 do 22

3. Od września do końca grudnia od 7 do 18

4.Nocka trwa od 22:00 do 6:00 .

5.Godziny te nie dotyczą wędkarzy którzy korzystają z tzw. zasiadki (przywilej ten dotyczy tylko członków PSW Perkoz).