Poniżej wyciąg z Regulaminu Łowiska Dzieczyna .

OPŁATY

Art.1

 

Zezwala się na wędkowanie za wniesieniem opłaty:
1.20 zł. dniówka

2.20 zł.  nocka.                                                                                                                                   

3. Opłatę należy wkupić przed wędkowaniem w wyznaczonych miejscach:
a) u  gospodarza wód.                                                                                                                

b) w miejscach przez niego wyznaczonych.                                                                                       

4.15 zł. od osoby podczas zawodów z wyjątkiem kobiet i dzieci.

5. 20 zł od osoby za zawody nocne z wyjątkiem kobiet i dzieci.

 

Art.2

 

1. Członkowie Ponieckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego którzy wnieśli łączną składkę w wysokości 150 zł. z przeznaczeniem na zarybianie i funkcjonowanie stowarzyszenia są zwolnieni z dokonywania opłat jak w Art. 1.                                                                                    

2. Pozostałe osoby które wniosły roczną opłatę jednorazową w wysokości 300 zł. z przeznaczeniem na zarybianie i funkcjonowanie stowarzyszenia są zwolnieni z dokonywania opłat jak w Art. 1.                                                                                    
3. Młodzież do lat 14 jest zwolniona z opłat wymienionych w art. 1, 2,3,4,5 ale łowi pod opieka osoby dorosłej posiadającej aktualne zezwolenie i w ramach jego limitu
4.Młodzież w wieku 14-16 lat będąca kandydatami stowarzyszenia  wnosi opłaty w wysokości 120 zł składki jednorazowej rocznej, wędkując na jedną wędkę
5. Uczący się członkowie stowarzyszenia w wieku od 16 do 24 lat oraz emeryci będący członkami stowarzyszenia którzy ukończyli 65 rok życia wnoszą również opłatę w wysokości 120 zł składki rocznej..